ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δικηγορική μας εταιρία έχει χειριστεί πολλές φορολογικές υποθέσεις μεγάλων και μικρών εταιριών. Επισκεφθείτε το εξειδικευμένο site μας για να ενημερωθείτε σχετικά: https://δικηγόροςγιαφορολογικά.gr  

Οι νομικές μας υπηρεσίες σε φορολογικά θέματα περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων ενώπιον των φορολογικών αρχών και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.
  • Συμβουλές για την διάρθρωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε με νόμιμο τρόπο να επιτυγχάνεται η ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της επιχείρησης.
  • Συμβουλές για την συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
  • Συνεργασία με λογιστές και φοροτεχνικούς για τη νομική αντιμετώπιση των φορολογικών θεμάτων των πελατών τους.
  • Υποστήριξη κατά τον φορολογικό έλεγχο
  • Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης οριστικού προσδιορισμού φόρου.
  • Άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης της Επιτροπής.