Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

COMPLIANCE

Η έννοια του COMPLIANCE είναι μία έννοια που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία τους αλλά και με τους δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς που θέτουν είτε οι Σύνδεσμοι των επιχειρήσεων είτε οι ίδιες οι εταιρίες είτε και ο νόμος.

Ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Στέφανος Οικονόμου έχει διατελέσει επί 20 χρόνια Compliance Officer μεγάλης πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας και έχει μεγάλη θεωρητική και πρακτική εμπειρία σε θέματα Compliance.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου Compliance  <<Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκων >> που έχει εκδοθεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη και δίνει και πρακτικές οδηγίες για την δημιουργία ενός μηχανισμού Compliance σε μία εταιρία.

Η δικηγορική μας εταιρία παρέχει συμβουλές σε θέματα συμμόρφωσης, internal auditing, risk assessment, whistleblowing καθώς και αναλαμβάνει την εκπαίδευση στελεχών εταιριών σε θέματα συμμόρφωσης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την δημιουργία ενός μηχανισμού Compliance ο οποίος θα αποτρέπει την παραβίαση και την επιβολή κυρώσεων, με το να καθιστά γνωστούς τους περιορισμούς του νόμου εντός της εταιρείας, να επιβάλει διαδικασίες έγκρισης των αποφάσεων της εταιρείας, να λαμβάνει γενικότερα μέτρα έτσι ώστε οι ενέργειες που γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας να είναι σύννομες.

Εξάλλου, η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού εσωτερικού μηχανισμού νομικής και ηθικής συμμόρφωσης – Compliance μπορεί να εξασφαλίσει μία καλύτερη μεταχείριση στην εταιρία που  τυχόν θα διαπιστωθεί ότι παραβιάζει το νόμο.

Αντίστοιχα η έλλειψη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού Compliance αφήνει την εταιρία έκθετη και σε περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης είναι βέβαιο ότι θα κατηγορηθεί για αυτή την παράλειψή της.

Σε μία εποχή που ο καταναλωτής – ιδίως στις πιο προηγμένες χώρες – λαμβάνει υπόψη κατά την επιλογή ενός προϊόντος όχι μόνο την ποιότητα και την τιμή αλλά και την εν γένει παρουσία και στάση της εταιρίας σε ηθικά ζητήματα, η ύπαρξη ενός ισχυρού μηχανισμού Compliance που μπορούν να δημιουργήσουν οι δικηγόροι μας συντελεί θετικά στην δημόσια εικόνα της εταιρίας.

Με την εγκαθίδρυση ενός σοβαρού μηχανισμού συμμόρφωσης η επιχείρηση δείχνει ότι <<νοιάζεται>> και λειτουργεί με βάση κάποιες ηθικές αρχές. Η ύπαρξη ενός εταιρικού Κώδικα Δεοντολογίας όπου η εταιρία θα δηλώνει τις αξίες της και τις αρχές της δημιουργεί ένα ανθρώπινο πρόσωπο για την επιχείρηση στους συναλλασσόμενους και στους πελάτες της αλλά και στους υπαλλήλους της.

Η δήλωση μίας επιχείρησης ότι δεν ανέχεται τις διακρίσεις δημιουργεί ένα θετικό προφίλ τόσο για τους υποψήφιους υπαλλήλους όσο και για τους πελάτες της.

Η δημιουργία ενός μηχανισμού αναφοράς παραβιάσεων του νόμου ο οποίος δίνει την δυνατότητα στους υπαλλήλους να καταγγείλουν ακόμα και ανώνυμα μία παράνομη συμπεριφορά ενός προισταμένου δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην εταιρία και μία νοοτροπία ελεύθερης έκφρασης που είναι δημιουργική για την εταιρία και την προστατεύει από καταχρήσεις στελεχών της.