+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

Day

3 Μαρτίου, 2023
Τι είναι το εμπορικό σήμα Η δικηγορική μας εταιρία έχει προβεί στην κατοχύρωση πολλών εμπορικών σημάτων για πολλούς εμπορικούς τομείς. Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει φέρει εις πέρας και πολλές αντιδικίες που αφορούσαν εμπορικά σήματα μεταξύ μικρών ή μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων. Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας...
Read More
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας έχουν δικαίωμα πληροφόρησης  για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση της πορείας της. Το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές και προσωποπαγές για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ασκείται από το ίδιο. Οι δικηγόροι εμπορικού και εταιρικού δικαίου του δικηγορικού μας γραφείου Στέφανος Οικονόμου και...
Read More
Το παράλληλο εμπόριο είναι ένα συχνό φαινόμενο στην ελληνική αγορά φαρμακευτικών προϊόντων εξαιτίας των χαμηλών τιμών των φαρμάκων στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν πολύ συχνά ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμάκων ή τουλάχιστον υπάρχουν καταγγελίες για ελλείψεις. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην αλυσίδα της διανομής κατηγορεί τους υπόλοιπους κρίκους στην αλυσίδα ως υπαίτιους των ελλείψεων. Οι χονδρέμποροι...
Read More
Το δικηγορικό μας γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες. με την τεράστια εμπειρία του στο εμπορικό δίκαιο, εκπόνησε αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ FRANCHISEES – ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ με σκοπό να τους υποστηρίξει νομικά στο να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους και τους κόπους τους.  Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  Από την παραγωγή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας μέχρι αυτή να φθάσει...
Read More
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο φορολογούμενος όταν του επιδοθεί πράξη της εφορείας που επιθυμεί να αμφισβητήσει είναι η άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Φορολογικής Διοίκησης....
Read More
Ο νόμος προβλέπει ειδικό σύστημα ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κάθε ανώνυμης εταιρείας όταν με τις πράξεις τους ή ακόμα και με τις παραλήψεις τους προκαλούν ζημιά στην εταιρεία κατά την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων τους. Η ευθύνη αυτή υφίσταται μόνο έναντι της εταιρείας και όχι απέναντι στους μετόχους. Ως εκ τούτου σε περίπτωση...
Read More
Στις 19 Ιουνίου του 2021 δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος για τα εργασιακά. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ο νόμος αναγνωρίζει πριν από όλα το δικαίωμα όλων των απασχολούμενων -ανεξάρτητα από το συμβατικό τους δεσμό και ανεξάρτητα εάν ανήκουν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα- σε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από τη βία και την παρενόχληση,...
Read More
Η δικηγορική μας εταιρεία έχει ασχοληθεί με ένα από τα πιο περίπλοκα κομμάτια του εταιρικού και εμπορικού δικαίου που είναι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών. Η ανάγκη για συγχώνευση εταιρειών προκύπτει όταν μία εταιρεία εξαγοράζει μία άλλη ή όταν ένας επιχειρηματίας που έχει διεσπαρμένες τις εμπορικές του δραστηριότητες σε πολλές εταιρείες αποφασίσει να τις βάλει...
Read More
Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, έχει ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση στις συμβάσεις franchising με εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Επί είκοσι χρόνια οι εμπορικολόγοι δικηγόροι του γραφείου μας συνεργαζόντουσαν με την την εταιρία κινητής τηλεφωνίας Wind και παρείχαν νομική υποστήριξη σε όλα τα εμπορικά θέματά της και ιδίως για την ανάπτυξη του...
Read More
  Σύμφωνα με τον νόμο ο διαχειριστής μιάς Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ( ΙΚΕ ) ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Φυσικά όταν ο διαχειριστής έχει ενεργήσει βάση νόμιμης απόφασης των εταίρων δεν έχει προσωπική ευθύνη. Στην πράξη, συνήθως κάθε χρόνο...
Read More
1 2 3