ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τι είναι το εμπορικό σήμα

Η δικηγορική μας εταιρία έχει προβεί στην κατοχύρωση πολλών εμπορικών σημάτων για πολλούς εμπορικούς τομείς. Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει φέρει εις πέρας και πολλές αντιδικίες που αφορούσαν εμπορικά σήματα μεταξύ μικρών ή μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων. Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να σας ενημερώσουν ότι εμπορικό Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση. Αποτελεί τη βιτρίνα μια επιχείρησης, καθώς προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά με σκοπό ο καταναλωτής να μπορεί να τα διακρίνει και να τα επιλέξει. Αποτελεί δέσμευση ποιότητας και προασπίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης που προβάλλει. Εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία, λογότυπο, απεικόνιση, αριθμός ή γράμμα, τραγούδι ή slogan καθώς ακόμη και το σχήμα ενός προϊόντος και οι δικηγόροι του γραφείου μας προτού το κατοχυρώσουν θα ελέγξουν αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του καθώς και μεταβίβασης ή παραχώρησης του.

Δικαίωμα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ακόμα και αυτά που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σημασία του εμπορικού σήματος

Για μία νέα ή ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας η έννομη προστασία του εμπορικού της σήματος καθώς μέσω αυτού προσπαθεί να ανέλθει και να καθιερωθεί στην αγορά. Με την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, η επιχείρηση έχει de facto έλεγχο σε αυτό και αποτρέπει οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το καπηλευτεί.

EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ γιατί αλλιώς κινδυνεύει να το κατοχυρώσει κάποιος ανταγωνιστής προξενώντας του μεγάλη ζημιά.

Το να κατοχυρώσει το εμπορικό της σήμα μια επιχείρηση μέσω του δικηγόρου της είναι μια κίνηση ζωτικής σημασίας καθώς με αυτό το τρόπο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιβίωση της αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της. Να τονισθεί ότι ένα εμπορικό σήμα δεν αποκτάται με την κατάθεση του στο αρμόδιο Υπουργείο αλλά με την κατοχύρωση του.

Τα επίπεδα προστασίας εμπορικού σήματος είναι τα εξής: εθνικό σήμα, κοινοτικό σήμα και διεθνές, και κάθε σήμα ανάλογα τη φύση και το σκοπό του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει μπορεί να κατοχυρωθεί για συγκεκριμένες κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών.

Διαδικασία που ακολουθείται για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος

Ο επιχειρηματίας του μαζί με τον δικηγόρο του και με τις συμβουλές του θα αποφασίσουν σε ποια κλάση ( κατηγορία ) θα κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα. Στη συνέχεια ο δικηγόρος της επιχείρησης θα προβεί σε διενέργεια νομικού ελέγχου σχετικά με τη διαθεσιμότητα και αν δεν υφίσταται ένα προϋπάρχον πανομοιότυπο σήμα γίνεται η κατάθεση δήλωσης στη Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου. Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της δήλωσης από την Υπηρεσία Σημάτων τότε γίνεται αποδοχή της δήλωσης και το εμπορικό σήμα κατοχυρώνεται με διάρκεια προστασίας για μια δεκαετία, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης.

Σύγχυση του κοινού και άλλοι λόγοι απόρριψης της κατοχύρωσης ενός σήματος

Ένα προϋπάρχον κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη δημιουργία και στη κατοχύρωση ενός καινούργιου σε περίπτωση που αυτό είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο καθώς είναι δυνατόν λόγω της ομοιότητας μεταξύ των δύο να προκληθεί σύγχυση του κοινού. Ο καταναλωτής είναι πιθανό να μην μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δύο προϊόντων και εσφαλμένα να πιστέψει ότι είναι παράγωγα της ίδιας επιχείρησης.

Γιατί χρειάζεται δικηγόρος για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος;

Είναι πολύ σημαντικό τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος να την αναλάβει ένας έμπειρος δικηγόρος που έχει χειριστεί στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας φροντίζουν να μην υπάρχουν λόγοι κωλύματος της κατοχύρωσης του σήματος σας, όπως αν υπάρχει στέρηση διακριτού χαρακτήρα, αν είναι κοινόχρηστο, παραπλανητικό ή αν αντίκειται στη καλή πίστη όπως και άλλες περιπτώσεις απαραδέκτου, τις οποίες φροντίζουμε να αποφύγουμε για να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία.

Πολλές αιτήσεις απορρίπτονται σε ετήσια βάση λόγω λαθών ή ελλείψεων στις αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων !

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να χειριστούν με επαγγελματισμό την κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος γρήγορα και αποτελεσματικά, προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή σας και χάσετε πολύτιμο χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.