ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Η εμπορική αντιπροσωπεία είναι μία πολύ συνηθισμένη εμπορική σύμβαση με την οποία οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν μεγάλη εξοικείωση.

Με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ο αντιπροσωπευόμενος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό του αντιπρόσωπο έναντι αμοιβής (προμήθειας) τη, συνήθως για ορισμένη περιοχή, μέριμνα των υποθέσεών του δηλαδή την διαπραγμάτευση και την σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου.

Οι δικηγόροι μας και κυρίως οι δικηγόροι Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν επιμεληθεί την σύνταξη συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας σε πολλούς εμπορικούς τομείς και έχουν εκπροσωπήσει με επιτυχία εταιρίες σε σχετικές δικαστικές αντιπαραθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Από τις εμπορικές υποθέσεις της δικηγορικής μας εταιρίας αναφέρουμε πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας για πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που επιμεληθήκαμε για την εταιρία Wind.

Έχουμε ασχοληθεί επίσης με πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή/και αποκλειστικής διανομής για τρόφιμα ( όπως είδη μπισκοτοποιίας, φρυγανιές, κρουασάν, πουράκια, μακαρόνια κλπ ) με γνωστές εταιρίες και τους αντιπροσώπους τους.

Ένας άλλος τομέας συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουν ασχοληθεί οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και υπηρεσιών εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

Έχουμε συντάξει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής για καταναλωτικά είδη σούπερ μάρκετ ( χαρτικά, είδη υγιεινής, καθαριστικά κλπ ), για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, για φάρμακα και ιατρικές συσκευές, στυλό και είδη γραφής, ποτά και αναψυκτικά και πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Πολλές από τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουμε ασχοληθεί αφορούν και το εξωτερικό και κυρίως συμβάσεις ελληνικών εταιριών που έχουν διορίσει εμπορικούς αντιπροσώπους σε άλλη χώρα ή συμβάσεις αλλοδαπών εταιριών που έχουν διορίσει ελληνικές εταιρίες ως εμπορικούς τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα.

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι μας στους εμπορικούς αντιπροσώπους και στις εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύουν βασίζονται σε μία μεγάλη δικαστηριακή αλλά και συμβουλευτική εμπειρία εκπροσωπώντας τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όσο και μικρές ελληνικές εταιρίες. Οι γνώσεις μας και οι εμπειρίες των δικηγόρων μας δεν περιορίζονται στα ιδιαίτερα νομικά θέματα της εμπορικής αντιπροσωπείας αλλά εκτείνονται και στις ιδιαιτερότητες των πάρα πολλών εμπορικών τομέων με τους οποίους έχουμε απασχοληθεί ως δικηγόροι.

Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας διέπονται από το π.δ.219/1991 που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπορικών αντιπροσώπων.

 

Στην σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας  θα πρέπει ο αντιπρόσωπος να προσέξει ώστε να  κατοχυρώσει τα δικαιώματα τα οποία ο νόμος του παρέχει ώστε να αποτελούν και ενδoσυμβατική ευθύνη του αντιπροσωπεύομενου, πχ θα πρέπει να προσέξει ότι θα υπάρχει η ρήτρα αποκλειστικότητας ώστε να κατoχυρώσει  ότι θα είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή ενώ επίσης ότι η σύμβαση θα έχει μια ικανοποιητική διάρκεια  η οποία θα του εξασφαλίζει την  δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυσή του.

Φυσικά για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαλέξει με προσοχή τον δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει κατά τις διαπραγματεύσεις και την σύνταξη της σύμβασης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δικαίωμα αποζημίωσης πελατείας που ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο αποκλειστικός διανομέας δικαιούνται μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες θα φροντίσουν ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντά σας και η σύμβαση που θα υπογράψετε να σας παρέχει κέρδος για πολλά έτη.

Απαραίτητη είναι η νομική υποστήριξη δικηγόρου στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.

Όταν η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας είναι ορισμένου χρόνου και λήξει αλλά τα δύο μέρη συνεχίζουν να εκτελούν μετά την λήξη της, θεωρείται ότι μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου.

Όταν η Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας είναι αορίστου χρόνου, κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους μπορεί να την καταγγείλει, με τήρηση ορισμένης προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο.

Η Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας μπορεί να καταγγελθεί κατά πάντα χρόνο και χωρίς την τήρηση αυτών των προθεσμιών σε περίπτωση κατά την οποία ένα εκ των μερών παραλείψει την εκτέλεση του συνόλου ή μέρους των συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης επικοινωνήστε έγκαιρα με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να λάβετε την απαραίτητη νομική υποστήριξη.