ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των άλλων επιχειρήσεων. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά ευρύς και όπως έχουν δει οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές αν ένα σήμα έχει διακριτική ικανότητα ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό λόγω της ομοιότητάς του με προγενέστερο σήμα. Πολλές φορές δε κάποιες επιχειρήσεις κατοχυρώνουν εσκεμμένα σήματα που θυμίζουν γνωστά σήματα που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές τους για να εκμεταλλευθούν την δικιά τους φήμη και να υφαρπάξουν την πελατεία τους.

Αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν να λυθούν από τα Δικαστήρια και οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε υποθέσεις αντιδικίας εμπορικών σημάτων μπορούν να σας εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Ο νόμος προβλέπει τρεις λόγους απαραδέκτου, τρεις περιπτώσεις δηλαδή που θα οδηγήσουν στην απόρριψη της καταχώρησης ενός εμπορικού σήματος ή που θα δώσουν βάση σε κάποιον να ζητήσει την διαγραφή του εμπορικού σήματός κάποιου τρίτου:

  • Όταν αυτό ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα για τα οποία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.
  • Όταν λόγω του ταυτόσημου η της ομοιότητας με προγενέστερο σήμα και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού. Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στον να συσχετίζει ο καταναλωτής τα δύο σήματα και τις δύο επιχειρήσεις, μολονότι τέτοια συσχέτιση δεν υφίσταται.
  • Όταν ένα εμπορικό σήματα ταυτίζεται ή είναι παρόμοιο με προγενέστερο εμπορικό σήμα φήμης και ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες κατατέθηκε ταυτίζονται ή είναι παρόμοια ή δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Φυσικά το πότε ένα σήμα στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί «σήμα φήμης», δηλαδή πότε είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του οικείου κοινού από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτει, αποτελεί ζήτημα ερμηνείας.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται αρχικά από την Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ωστόσο στην πράξη πολλές φορές έχουν λανθασμένα κατοχυρωθεί εμπορικά σήματα που ανήκουν σε κάποιον από τους παραπάνω λόγους απαραδέκτου. Το αποτέλεσμα είναι να γεννιούνται αντιδικίες που αφορούν τη διαγραφή σημάτων που ταυτίζονται ή ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με προγενέστερο εμπορικό σήμα, καθώς και να διεκδικούνται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα άσκησης αίτησης κατά του δικαιούχου σήματος για την ακυρότητα και διαγραφή του εμπορικού σήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σημάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Οι αποφάσεις αυτές της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που κρίνουν επί αποφάσεων των Εξεταστών της Διεύθυνσης Σημάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Επιπροσθέτως, οι δικηγόροι μας έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος εντελώς αυθαίρετα χρησιμοποιεί ή με διαφόρους τρόπους προσβάλλει εμπορικό σήμα που ανήκει σε άλλον. Εκεί δηλαδή δεν έχει κατοχυρωθεί από την Υπηρεσία Σημάτων κάποιο εμπορικό σήμα που να ταυτίζεται ή να ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, προκειμένου ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος να προσφύγει κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά κάποιος τρίτος εκμεταλλεύεται τη φήμη που έχει ένα εμπορικό σήμα και το χρησιμοποιεί παρανόμως. Ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο του εμπορικού σήματος να αξιώσει την άρση της προσβολής και ταυτόχρονα την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος, καθώς και σημαντικά ποσά αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα σημάτων, καθώς έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων.

Πρόσφατα μάλιστα και μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη οι δικηγόροι του γραφείου μας – εξειδικευμένοι στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων – πέτυχαν την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δικαιώνει πελάτη μας ως μοναδικό δικαιούχο του γνωστού σήματος ZONAR’S. Οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι τα  σήματα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» του πελάτη μας και το εμπορικό σήμα «ZONAR’S” της αντιδίκου αν και δεν είναι πανομοιότυπα απεικονιστικά, εν τούτοις η δεσπόζουσα, κυρίαρχη και έντονης διακριτικής ικανότητας ένδειξη είναι η ένδειξη «ZONAR’S»  που προσδίδει στα δύο σήματα σημαντική ομοιότητα. Τα δικαστήρια έκριναν επίσης ότι το σήμα του πελάτη μας  «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ»  είναι σήμα φήμης.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.