ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι ιδιόρρυθμη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, βάσει της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικά για μία ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα εμπορεύματα που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία στην συνέχεια ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο.

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι μας, με τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής, ο διανομέας συνήθως αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες του παραγωγού ως προς την εμφάνιση και ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων, να διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, να προστατεύει τα συμφέροντα και τη φήμη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία αποθέματα για να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας με δικά του έξοδα κατάλληλη οργάνωση και υποδομή.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου μπορεί να σας ενημερώσει ότι ο αποκλειστικός διανομέας συναλλάσσεται με τους τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο, αντίθετα δηλαδή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο αλλά δεν αποκλείεται μία συγκεκριμένη σύμβαση αποκλειστικής διανομής να προσομοιάζει κατά περιεχόμενο με την σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία.

Σε περίπτωση που πρόκειται να υπογράψετε σύμβαση αποκλειστικής διανομής οι δικηγόροι μας θα φροντίσουν να προστατευθούν τα συμφέροντά σας και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά σας όπως πχ η ρήτρα αποκλειστικότητας που εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα να πουλάτε προϊόντα σε μια περιοχή αλλά και η δυνατότητα της καταγγελίας της σύμβασης  μόνο για σπουδαίο λόγο.

Απαιτείται λοιπόν κατά την σύναψη της σύμβασης αλλά και την λειτουργία αυτής ο διανομέας να έχει σοβαρή και συνεπή νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο δικηγόρο, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του καθώς η κατ΄ εξακολούθηση αδράνεια στην υποστήριξη αυτών μπορεί να αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της παραβίασής τους ήτοι σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης διανομής ή αποδυνάμωση δικαιώματος.

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις εμπορικών διανομέων είτε συμβουλευτικά είτε αναλαμβάνοντας τις υποθέσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων.

Είναι σημαντικό ότι στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εμπορικούς διανομείς εφόσον σημαίνει ότι στην λήξη της σύμβασης δικαιούνται αποζημίωση πελατείας από τον προμηθευτή τους. Ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις αποζημίωσης πελατείας από εμπορικούς διανομείς ή εμπορικούς αντιπροσώπους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.4 Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/14.5.2007 προβλέπεται ότι:

«4. Οι διατάξεις του π.δ. 219/1991, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως  στις συμβάσεις:

α) αντιπροσωπείας, οι οποίες αφορούν παροχή υπηρεσιών,

 β) αποκλειστικής διανομής, εφόσον, ως συνέπεια της σύμβασης αυτής, ο  διανομέας ενεργεί ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή».

Όπως γνωρίζουν οι δικηγόροι μας, προϋπόθεση για την αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής είναι να ενεργεί στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης ο διανομέας ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή. Όπως δέχεται η νομολογία, αυτό κυρίως σημαίνει ότι ακολουθεί τις οδηγίες του ως προς τις τεχνικές προώθησης των πωλήσεων και την εμφάνιση των προϊόντων, δικαιούμενος να χρησιμοποιεί τα σήματα του, αλλά και υποχρεούμενος να παρέχει σ’ αυτόν πληροφορίες σχετικά με το πελατολόγιο και τις εξελίξεις στην αγορά ευθύνης του.

Η έννοια ειδικότερα της αποκλειστικότητας στη διανομή ορισμένων προϊόντων είναι ότι ο παραγωγός δεσμεύεται με τη σχετική σύμβαση να μην παραδίδει εμπορεύματα σε τρίτους ανταγωνιστές του αποκλειστικού διανομέα μέσα στην περιοχή της διανομής και αντίστροφα ο αποκλειστικός διανομέας υποχρεώνεται, κατά κανόνα, να μη διανέμει ευθέως ανταγωνιστικά προϊόντα στην ίδια περιοχή

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με τεράστια ανάλογη εμπειρία μπορούν να αναλάβουν την άσκηση τέτοιων αγωγών αποζημίωσης κατά την λήξη των συμβάσεων αποκλειστικής διανομής.