ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ Ή ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Όπως έχουν διαπιστώσει πολλές φορές οι δικηγόροι μας, η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας είναι μία σύμβαση που το ισχυρό μέρος είναι συνήθως ο προμηθευτής των προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι μία μεγάλη εταιρία και το πιο αδύναμο μέρος είναι ο εμπορικός αντιπρόσωπος ή αποκλειστικός διανομέας που είναι μία αρκετά μικρότερη εταιρία.

Όμως η συνεισφορά του εμπορικού αντιπροσώπου ή του αποκλειστικού διανομέα στην επιτυχία των προϊόντων είναι συνήθως καθοριστικής σημασίας. Όσο επώνυμα και να είναι τα προϊόντα όσο και να διαφημίζονται είναι οι προσπάθειες του εμπορικού αντιπροσώπου ή διανομέα που θα κρίνουν την επιτυχία στην αγορά και τις πωλήσεις.

Δυστυχώς όμως πολλές φορές μία μεγάλη εταιρία χρησιμοποιεί έναν αντιπρόσωπο ή διανομέα για να προωθεί τα προϊόντα της στην αγορά για κάποια χρόνια και μετά ξαφνικά αποφασίζει να αναλάβει μόνη της την προώθηση ή να την δώσει σε άλλη εταιρία βρίσκοντας την αγορά έτοιμη για τα προϊόντα της.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα 219/1991 προβλέπει ότι ο εμπορικός αντιπρόσωπος ή διανομέας έχει το δικαίωμα αποζημίωσης πελατείας μετά τη λήξη ή  λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής.

Η νομική υποστήριξη ενός εξειδικευμένου δικηγόρου είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής ώστε να εξασφαλίσετε τα συμφέροντά σας είτε με μία εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς είτε ενώπιον των δικαστηρίων.

Ο διαχειριστής της εταιρίας μας, δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί μερικές από τις μεγαλύτερες υποθέσεις αποζημίωσης εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων που έχουν απασχολήσει τα ελληνικά δικαστήρια.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες θα φροντίσουν ώστε να σας ενημερώσουν για το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούστε και να επιδιώξουν το μεγαλύτερο όφελος για σας είτε εξώδικα είτε δικαστικά.

Η αγωγή για αποζημίωση πελατείας είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση που απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις αλλά και εμπορικές γνώσεις ώστε να καταλάβει ο δικηγόρος που θα αναλάβει την σχέση σας με τον αντιπροσωπευόμενο, το μοντέλο της δουλειάς σας και των αμοιβών σας και να μπορέσετε να υπολογίσετε μαζί την αποζημίωση που δικαιούστε να ζητήσετε.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο αποκλειστικός διανομέας δικαιούνται μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής  αποζημίωση εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς και η καταβολή της αποζημίωσης αυτής είναι δίκαιη, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων και ιδιαίτερα των προμηθειών που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Στις περιστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται επίσης και η εφαρμογή ρήτρας μη ανταγωνισμού.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας ενημερώσουν για τα σχετικά σας δικαιώματα και να εκτιμήσουν αν έχετε πιθανότητες να λάβετε αποζημίωση πελατείας με την λήξη της σύμβασης.

Πως υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης: 

Όπως θα σας συμβουλεύουν οι δικηγόροι μας, το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε ο εμπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου.

Η χορήγηση αυτής της αποζημίωσης δεν στερεί από τον εμπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την ανόρθωση της περαιτέρω ζημίας την οποία υπέστη όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ωστόσο ο νόμος και  η νομοθεσία προβλέπει κάποιες προθεσμίες όπως π,χ. οτι ο εμπορικός αντιπρόσωπος χάνει την αξίωση αποζημίωσης ή ανόρθωσης ζημίας εάν δεν γνωστοποιήσει προς τον αντιπροσωπευόμενο εντός έτους από τη λύση της σύμβασης ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του καθώς επίσης και κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν οφείλεται η αποζημίωση.

Ο νομικός χειρισμός μια τέτοιας υπόθεσης είναι θέμα το οποίο απαιτεί από τους δικηγόρους εμπειρία και εξειδίκευση προκειμένου να είναι κανείς σίγουρος για την καλύτερη υπεράσπιση των συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων του.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πλήθος υποθέσεων αποζημίωσης πελατείας, εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων που ήταν είτε ενάγοντες είτε εναγόμενοι και διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση για να χειριστεί την υπόθεσή σας.