FRANCHISING ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, έχει ιδιαίτερη εμπειρία και γνώση στις συνεργασίες franchising με εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Οι δικηγόροι του γραφείου μας συνεβούλευαν και υποστήριζαν επί σχεδόν είκοσι έτη την εταιρία Wind σε όλα τα εμπορικά θέματά της για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της με την μέθοδο franchising.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει ασχοληθεί με όλες τις νομικές ενέργειες για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας και αργότερα και σταθερής τηλεφωνίας της εταιρίας Wind και συγκεκριμένα ήταν αυτός που είχε συντάξει τις συμβάσεις franchising, τις συμβάσεις dealers και partners, τις μισθώσεις των καταστημάτων από την δικαιοπάροχο εταιρία και μετά την υπεκμίσθωση αυτών στους franchisees. Επί σειρά ετών οι δικηγόροι μας ασχολούντο με τον έλεγχο και την διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής, τον έλεγχο όλων των ενεργειών της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας από πλευράς δικαίου ανταγωνισμού κλπ.

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας που κράτησε σχεδόν είκοσι (20) έτη, το δικηγορικό μας γραφείο είχε χειριστεί δεκάδες υποθέσεων καταγγελιών και αγωγών franchisees και άλλου τύπου συνεργατών ( master dealers, partners κλπ ) κατά της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και ως εκ τούτου έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη εμπειρία σε αντιδικίες με θέματα τα προβλήματα συνεργασίας μίας εταιρίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με τους franchisees της.

Μεγάλο αντικείμενο αντιδικίας είχε αποτελέσει και η επιβολή των chargeback στους franchisees των εταιριών κινητής τηλεφωνίας, που έφθασε μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Τα τελευταία χρόνια το γραφείο μας έχει συμβουλεύσει ή και εκπροσωπήσει πολλούς franchisees απέναντι σε όλες τις εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίοι πιέζονται εν μέσω της κρίσης για την επίτευξη υπερβολικών στόχων και βλέπουν τα έσοδά τους να εκμηδενίζονται λόγω της μείωσης των αμοιβών τους.

Ένα προβληματικό από νομική άποψη μέτρο που έχουν λάβει οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι η μείωση του airtime αλλά και η σύνδεση αυτού με την επίτευξη στόχων κάτι ιδιαίτερα παράλογο εφόσον το airtime είναι η αμοιβή του franchisee για τις παρελθούσες πωλήσεις του και δεν μπορεί να εξαρτάται από τις μελλοντικές του πωλήσεις.

Ιδιαίτερο σημείο τριβής είναι και η θέση υπερβολικών στόχων πωλήσεων και νέων συνδέσεων στους franchisees. Παρότι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και γενικά οι δικαιοπάροχοι έχουν κατ’ αρχήν το δικαίωμα να θέτουν μονομερώς τους στόχους των καταστημάτων τους, οι στόχοι αυτοί δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δύσκολοι ή αδύνατοι να επιτευχθούν καθώς στην περίπτωση αυτή ελέγχονται ως καταχρηστικοί από το Δικαστήριο. Ωστόσο οι εταιρίες εταιρεία πιστεύοντας ότι ο franchisee θα το δεχτεί αδιαμαρτύρητα, επειδή εξαρτάται από αυτές, επιβάλει πολλές φορές αδύνατους η πάρα πολύ δύσκολους στόχους έχοντας με τον τρόπο αυτό «σε ομηρεία» τον franchisee της κινητής τηλεφωνίας καθώς έτσι μπορεί και να μην του καταβάλει το αναλογούν bonus επίτευξης στόχων αλλά και να του καταγγείλει την σύμβαση στερώντας του με τον τρόπο αυτό την επιχείρησή του.  Όμως  ουδείς μπορεί να υποχρεωθεί στο αδύνατο ιδιαίτερα όταν είναι το αδύναμο μέρος μιας συμφωνίας.

Τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζουν επίσης και αθέμιτο ανταγωνισμό από τις ίδιες τις εταιρίες – δικαιοπαρόχους τους, που υποτίθεται ότι πρέπει να τους υποστηρίζουν, εφόσον προβαίνουν σε διαδικτυακές προσφορές καλύτερες από αυτές που επιτρέπουν στους franchisees τους να παρέχουν μέσω των καταστημάτων τους.

Άλλο σύνηθες πρόβλημα των franchisees των εταιριών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας είναι η παράνομη έμμεση απαίτηση να αγοράζουν προϊόντα μόνο από αυτούς και η μη παροχή πίστωσης που οδηγεί στην οικονομική τους ασφυξία και πολλά άλλα.

Είναι προφανές ότι οι καταστηματάρχες που λειτουργούν τα καταστήματά τους με την μέθοδο του franchising βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας, η οποία έχει δεσπόζουσα θέση στην μεταξύ τους συνεργασίας. Πολλές φορές οι εταιρίες προβαίνουν σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης με τις παραπάνω πρακτικές γεγονός που παραβιάζει και τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για όλα τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε και να βρουν την καλύτερη λύση σε αυτά, γνωρίζοντας  όσο κανένας άλλος τον τρόπο λειτουργίας αυτών των καταστημάτων, τους όρους των συμβάσεων τους και τα τεράστια προβλήματα που τους οδηγούν πολλές φορές στην εξαφάνισή τους.

Σε πολλές περιπτώσεις οι παράνομες πρακτικές των εταιριών, δίνουν δικαίωμα στους franchisees να ζητήσουν διαφυγόντα κέρδη, αλλαγή της εμπορικής πολιτικής προς το καλύτερο και φυσικά αποζημίωση πελατείας.

Μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού μαζί μας στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε σχετικά προβλήματα.

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τι είναι το εμπορικό σήμα

Η δικηγορική μας εταιρία έχει προβεί στην κατοχύρωση πολλών εμπορικών σημάτων για πολλούς εμπορικούς τομείς. Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει φέρει εις πέρας και πολλές αντιδικίες που αφορούσαν εμπορικά σήματα μεταξύ μικρών ή μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων. Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να σας ενημερώσουν ότι εμπορικό Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση. Αποτελεί τη βιτρίνα μια επιχείρησης, καθώς προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά με σκοπό ο καταναλωτής να μπορεί να τα διακρίνει και να τα επιλέξει. Αποτελεί δέσμευση ποιότητας και προασπίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης που προβάλλει. Εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία, λογότυπο, απεικόνιση, αριθμός ή γράμμα, τραγούδι ή slogan καθώς ακόμη και το σχήμα ενός προϊόντος και οι δικηγόροι του γραφείου μας προτού το κατοχυρώσουν θα ελέγξουν αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του καθώς και μεταβίβασης ή παραχώρησης του.

Δικαίωμα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ακόμα και αυτά που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σημασία του εμπορικού σήματος

Για μία νέα ή ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας η έννομη προστασία του εμπορικού της σήματος καθώς μέσω αυτού προσπαθεί να ανέλθει και να καθιερωθεί στην αγορά. Με την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, η επιχείρηση έχει de facto έλεγχο σε αυτό και αποτρέπει οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το καπηλευτεί.

EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ γιατί αλλιώς κινδυνεύει να το κατοχυρώσει κάποιος ανταγωνιστής προξενώντας του μεγάλη ζημιά.

Το να κατοχυρώσει το εμπορικό της σήμα μια επιχείρηση μέσω του δικηγόρου της είναι μια κίνηση ζωτικής σημασίας καθώς με αυτό το τρόπο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την επιβίωση της αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη της. Να τονισθεί ότι ένα εμπορικό σήμα δεν αποκτάται με την κατάθεση του στο αρμόδιο Υπουργείο αλλά με την κατοχύρωση του.

Τα επίπεδα προστασίας εμπορικού σήματος είναι τα εξής: εθνικό σήμα, κοινοτικό σήμα και διεθνές, και κάθε σήμα ανάλογα τη φύση και το σκοπό του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει μπορεί να κατοχυρωθεί για συγκεκριμένες κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών.

Διαδικασία που ακολουθείται για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος

Ο επιχειρηματίας του μαζί με τον δικηγόρο του και με τις συμβουλές του θα αποφασίσουν σε ποια κλάση ( κατηγορία ) θα κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα. Στη συνέχεια ο δικηγόρος της επιχείρησης θα προβεί σε διενέργεια νομικού ελέγχου σχετικά με τη διαθεσιμότητα και αν δεν υφίσταται ένα προϋπάρχον πανομοιότυπο σήμα γίνεται η κατάθεση δήλωσης στη Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου. Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της δήλωσης από την Υπηρεσία Σημάτων τότε γίνεται αποδοχή της δήλωσης και το εμπορικό σήμα κατοχυρώνεται με διάρκεια προστασίας για μια δεκαετία, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης.

Σύγχυση του κοινού και άλλοι λόγοι απόρριψης της κατοχύρωσης ενός σήματος

Ένα προϋπάρχον κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη δημιουργία και στη κατοχύρωση ενός καινούργιου σε περίπτωση που αυτό είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο καθώς είναι δυνατόν λόγω της ομοιότητας μεταξύ των δύο να προκληθεί σύγχυση του κοινού. Ο καταναλωτής είναι πιθανό να μην μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δύο προϊόντων και εσφαλμένα να πιστέψει ότι είναι παράγωγα της ίδιας επιχείρησης.

Γιατί χρειάζεται δικηγόρος για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος;

Είναι πολύ σημαντικό τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος να την αναλάβει ένας έμπειρος δικηγόρος που έχει χειριστεί στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας φροντίζουν να μην υπάρχουν λόγοι κωλύματος της κατοχύρωσης του σήματος σας, όπως αν υπάρχει στέρηση διακριτού χαρακτήρα, αν είναι κοινόχρηστο, παραπλανητικό ή αν αντίκειται στη καλή πίστη όπως και άλλες περιπτώσεις απαραδέκτου, τις οποίες φροντίζουμε να αποφύγουμε για να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία.

Πολλές αιτήσεις απορρίπτονται σε ετήσια βάση λόγω λαθών ή ελλείψεων στις αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων !

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να χειριστούν με επαγγελματισμό την κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος γρήγορα και αποτελεσματικά, προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή σας και χάσετε πολύτιμο χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των άλλων επιχειρήσεων. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά ευρύς και όπως έχουν δει οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές αν ένα σήμα έχει διακριτική ικανότητα ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό λόγω της ομοιότητάς του με προγενέστερο σήμα. Πολλές φορές δε κάποιες επιχειρήσεις κατοχυρώνουν εσκεμμένα σήματα που θυμίζουν γνωστά σήματα που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές τους για να εκμεταλλευθούν την δικιά τους φήμη και να υφαρπάξουν την πελατεία τους.

Αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν να λυθούν από τα Δικαστήρια και οι δικηγόροι μας με την εμπειρία τους σε υποθέσεις αντιδικίας εμπορικών σημάτων μπορούν να σας εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Ο νόμος προβλέπει τρεις λόγους απαραδέκτου, τρεις περιπτώσεις δηλαδή που θα οδηγήσουν στην απόρριψη της καταχώρησης ενός εμπορικού σήματος ή που θα δώσουν βάση σε κάποιον να ζητήσει την διαγραφή του εμπορικού σήματός κάποιου τρίτου:

 • Όταν αυτό ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα για τα οποία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.
 • Όταν λόγω του ταυτόσημου η της ομοιότητας με προγενέστερο σήμα και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού. Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στον να συσχετίζει ο καταναλωτής τα δύο σήματα και τις δύο επιχειρήσεις, μολονότι τέτοια συσχέτιση δεν υφίσταται.
 • Όταν ένα εμπορικό σήματα ταυτίζεται ή είναι παρόμοιο με προγενέστερο εμπορικό σήμα φήμης και ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες κατατέθηκε ταυτίζονται ή είναι παρόμοια ή δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Φυσικά το πότε ένα σήμα στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί «σήμα φήμης», δηλαδή πότε είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του οικείου κοινού από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτει, αποτελεί ζήτημα ερμηνείας.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται αρχικά από την Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ωστόσο στην πράξη πολλές φορές έχουν λανθασμένα κατοχυρωθεί εμπορικά σήματα που ανήκουν σε κάποιον από τους παραπάνω λόγους απαραδέκτου. Το αποτέλεσμα είναι να γεννιούνται αντιδικίες που αφορούν τη διαγραφή σημάτων που ταυτίζονται ή ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με προγενέστερο εμπορικό σήμα, καθώς και να διεκδικούνται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα άσκησης αίτησης κατά του δικαιούχου σήματος για την ακυρότητα και διαγραφή του εμπορικού σήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σημάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Οι αποφάσεις αυτές της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που κρίνουν επί αποφάσεων των Εξεταστών της Διεύθυνσης Σημάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Επιπροσθέτως, οι δικηγόροι μας έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος εντελώς αυθαίρετα χρησιμοποιεί ή με διαφόρους τρόπους προσβάλλει εμπορικό σήμα που ανήκει σε άλλον. Εκεί δηλαδή δεν έχει κατοχυρωθεί από την Υπηρεσία Σημάτων κάποιο εμπορικό σήμα που να ταυτίζεται ή να ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, προκειμένου ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος να προσφύγει κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά κάποιος τρίτος εκμεταλλεύεται τη φήμη που έχει ένα εμπορικό σήμα και το χρησιμοποιεί παρανόμως. Ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο του εμπορικού σήματος να αξιώσει την άρση της προσβολής και ταυτόχρονα την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος, καθώς και σημαντικά ποσά αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα σημάτων, καθώς έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων.

Πρόσφατα μάλιστα και μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη οι δικηγόροι του γραφείου μας – εξειδικευμένοι στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων – πέτυχαν την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δικαιώνει πελάτη μας ως μοναδικό δικαιούχο του γνωστού σήματος ZONAR’S. Οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι τα  σήματα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» του πελάτη μας και το εμπορικό σήμα «ZONAR’S” της αντιδίκου αν και δεν είναι πανομοιότυπα απεικονιστικά, εν τούτοις η δεσπόζουσα, κυρίαρχη και έντονης διακριτικής ικανότητας ένδειξη είναι η ένδειξη «ZONAR’S»  που προσδίδει στα δύο σήματα σημαντική ομοιότητα. Τα δικαστήρια έκριναν επίσης ότι το σήμα του πελάτη μας  «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ»  είναι σήμα φήμης.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.

COMPLIANCE

Η έννοια του COMPLIANCE είναι μία έννοια που τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο. Πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους νόμους που διέπουν την λειτουργία τους αλλά και με τους δεοντολογικούς κώδικες συμπεριφοράς που θέτουν είτε οι Σύνδεσμοι των επιχειρήσεων είτε οι ίδιες οι εταιρίες είτε και ο νόμος.

Ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Στέφανος Οικονόμου έχει διατελέσει επί 20 χρόνια Compliance Officer μεγάλης πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας και έχει μεγάλη θεωρητική και πρακτική εμπειρία σε θέματα Compliance.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου Compliance  <<Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκων >> που έχει εκδοθεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη και δίνει και πρακτικές οδηγίες για την δημιουργία ενός μηχανισμού Compliance σε μία εταιρία.

Η δικηγορική μας εταιρία παρέχει συμβουλές σε θέματα συμμόρφωσης, internal auditing, risk assessment, whistleblowing καθώς και αναλαμβάνει την εκπαίδευση στελεχών εταιριών σε θέματα συμμόρφωσης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την δημιουργία ενός μηχανισμού Compliance ο οποίος θα αποτρέπει την παραβίαση και την επιβολή κυρώσεων, με το να καθιστά γνωστούς τους περιορισμούς του νόμου εντός της εταιρείας, να επιβάλει διαδικασίες έγκρισης των αποφάσεων της εταιρείας, να λαμβάνει γενικότερα μέτρα έτσι ώστε οι ενέργειες που γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας να είναι σύννομες.

Εξάλλου, η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού εσωτερικού μηχανισμού νομικής και ηθικής συμμόρφωσης – Compliance μπορεί να εξασφαλίσει μία καλύτερη μεταχείριση στην εταιρία που  τυχόν θα διαπιστωθεί ότι παραβιάζει το νόμο.

Αντίστοιχα η έλλειψη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού Compliance αφήνει την εταιρία έκθετη και σε περίπτωση διαπιστωθείσας παράβασης είναι βέβαιο ότι θα κατηγορηθεί για αυτή την παράλειψή της.

Σε μία εποχή που ο καταναλωτής – ιδίως στις πιο προηγμένες χώρες – λαμβάνει υπόψη κατά την επιλογή ενός προϊόντος όχι μόνο την ποιότητα και την τιμή αλλά και την εν γένει παρουσία και στάση της εταιρίας σε ηθικά ζητήματα, η ύπαρξη ενός ισχυρού μηχανισμού Compliance που μπορούν να δημιουργήσουν οι δικηγόροι μας συντελεί θετικά στην δημόσια εικόνα της εταιρίας.

Με την εγκαθίδρυση ενός σοβαρού μηχανισμού συμμόρφωσης η επιχείρηση δείχνει ότι <<νοιάζεται>> και λειτουργεί με βάση κάποιες ηθικές αρχές. Η ύπαρξη ενός εταιρικού Κώδικα Δεοντολογίας όπου η εταιρία θα δηλώνει τις αξίες της και τις αρχές της δημιουργεί ένα ανθρώπινο πρόσωπο για την επιχείρηση στους συναλλασσόμενους και στους πελάτες της αλλά και στους υπαλλήλους της.

Η δήλωση μίας επιχείρησης ότι δεν ανέχεται τις διακρίσεις δημιουργεί ένα θετικό προφίλ τόσο για τους υποψήφιους υπαλλήλους όσο και για τους πελάτες της.

Η δημιουργία ενός μηχανισμού αναφοράς παραβιάσεων του νόμου ο οποίος δίνει την δυνατότητα στους υπαλλήλους να καταγγείλουν ακόμα και ανώνυμα μία παράνομη συμπεριφορά ενός προισταμένου δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην εταιρία και μία νοοτροπία ελεύθερης έκφρασης που είναι δημιουργική για την εταιρία και την προστατεύει από καταχρήσεις στελεχών της.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με σημαντικές υποθέσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χαρακτηριστική υπόθεση με εμπορικά σήματα που χειρίστηκε το γραφείο μας είναι υπόθεση προσβολής εμπορικού σήματος στην οποία γνωστός όμιλος καταστημάτων εστίασης είχε προβεί σε παράνομη κατάθεση του σήματος Zonars που ανήκε στον δικό μας πελάτη. Μετά από δικαστική αντιδικία στα Διοικητικά Δικαστήρια που έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας κερδίσαμε την υπόθεση και ο αντίδικος αναγκάστηκε να προβεί σε αλλαγή του ονόματος που χρησιμοποιούσε παράνομα σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην οδό Βουκουρεστίου.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Δικαστικές διαφορές σχετικά με την προστασία εμπορικών σημάτων και άλλων δημιουργημάτων που απολαμβάνουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, λογισμικό κλπ.
 • Έλεγχος και καταχώριση ημεδαπών σημάτων (Trademarks)
 • Παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων.
 • Έλεγχος και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks)
 • Ανανέωση και μεταβίβαση κοινοτικών και διεθνών σημάτων
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Εκπροσώπηση σε κάθε διοικητική και δικαστική διαδικασία αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 • Κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών.
 • Νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης.
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκπροσώπηση δημιουργών και εκτελεστών σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δημιουργημάτων της διανόησης

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο των εμπορικών εταιριών τόσο με απλά θέματα όπως η ίδρυση μίας εταιρίας όσο και με περίπλοκα θέματα που προκύπτουν όταν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των εταίρων ή δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση ή η μειοψηφία θεωρεί ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας δεν είναι νόμιμες ή είναι ενάντια στα συμφέροντα της εταιρίας ή των εταίρων.

Παρότι οι περισσότερες μικρές και μεσαίες εταιρίες στην Ελλάδα είναι οικογενειακές οι εταιρικές διαφορές δεν είναι σπάνιες. Πολλές φορές η διοίκηση της εταιρίας διοικεί την εταιρία με αδιαφάνεια ή αποκρύπτοντας έσοδα ή ακόμα και περνώντας προσωπικές τους δαπάνες ως δαπάνες της εταιρίας με αποτέλεσμα οι μειοψηφούντες εταίροι να βλάπτονται.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά σε αυτές τις εταιρικές διαφορές και να σας καθοδηγήσουν ώστε να τις λύσετε αν είναι δυνατόν εξωδικαστικά ή αν αυτό δεν είναι εφικτό μέσω της δικαστικής οδού.

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με καταγγελίες εταιρίας, με αντικατάσταση της διοίκησης αυτής, με εταιρικές αγωγές, με ασφαλιστικά μέτρα για την λογοδοσία των διαχειριστών, με ακύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας καθώς και με πολλές άλλες διαφορές που μπορούν να προκύψουν.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο των εμπορικών εταιριών και μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στα πιο απλά έως και τα πιο δύσκολα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν έναν επιχειρηματία που θέλει να ιδρύσει μία εταιρία ή είναι εταίρος ή μέτοχος αυτής.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στην ίδρυση εταιρίας δηλαδή στην σύνταξη καταστατικού στην δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ και στην λήψη του ΑΦΜ με ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν την σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και κάθε άλλης απόφασης της εταιρίας που απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της καθώς και την μετατροπή της από τον έναν τύπο στον άλλο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για την επιλογή του τύπου εταιρίας που ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες σας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας, τις ευθύνες που αναλαμβάνετε και το απαραίτητο κεφάλαιο καθώς φυσικά και τις απαραίτητες δαπάνες.  

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να αναλάβουν την δημιουργία μίας ανώνυμης εταιρίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Παρακάτω, παραθέτουμε βασικές πληροφορίες για την δημιουργία και την λειτουργία των ανώνυμων εταιριών. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε.

Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

Ελάχιστος αριθμός εταίρων: Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

Ευθύνη εταίρων:  Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της

Εταιρική επωνυμία: Η ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει την επωνυμία της από το είδος  της επιχειρήσεως, την οποία ασκεί. Στην επωνυμία δύναται να υπάρχει και το ονοματεπώνυμο κάποιου ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου, ή επωνυμία κάποιας εμπορικής εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».

Δημοσιότητα:  Τα ιδρυτικά έγγραφα της ανώνυμης εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις αυτών, οι οικονομικές καταστάσεις και λοιπές πράξεις που ρητώς αναφέρονται στο νόμο υπόκεινται σε διατάξεις δημοσιότητας.

Ελάχιστο κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας -Διοικητικό Συμβούλιο:  Η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη.

Απαγόρευση ανταγωνισμού: Απαγορεύεται στους Συμβούλους της ανώνυμης εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις

Γενική Συνέλευση -Αποκλειστική αρμοδιότητα:

Η γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Διανομή κερδών: Η διανομή των κερδών της ανώνυμης εταιρίας στους μετόχους γίνεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

ΙΔΡΥΣΗ Ε.Π.Ε.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο των εμπορικών εταιριών και μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στα πιο απλά έως και τα πιο δύσκολα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν έναν επιχειρηματία που θέλει να ιδρύσει μία εταιρία ή είναι εταίρος ή μέτοχος αυτής.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στην ίδρυση εταιρίας δηλαδή στην σύνταξη καταστατικού στην δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ και στην λήψη του ΑΦΜ με ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν την σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και κάθε άλλης απόφασης της εταιρίας που απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της καθώς και την μετατροπή της από τον έναν τύπο στον άλλο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για την επιλογή του τύπου εταιρίας που ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες σας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας, τις ευθύνες που αναλαμβάνετε και το απαραίτητο κεφάλαιο καθώς φυσικά και τις απαραίτητες δαπάνες.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να αναλάβουν την ίδρυση μίας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ( ΕΠΕ ) για σας αν αυτή είναι η μορφή εταιρίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Παραθέτουμε παρακάτω τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΠΕ.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο Στέφανο Οικονόμου για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την ίδρυση ή μετατροπή μίας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι μια μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας κατά στην οποία για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της οι εταίροι της δε έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ίδρυσή της είναι οι εξής:

Ελάχιστος αριθμός εταίρων: Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από δύο πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο μπορεί και ένα μόνο πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

Ευθύνη εταίρων:   Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – εταίρων.

Εταιρική επωνυμία: Η  επωνυμία  της  εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων  είτε  προσδιορίζεται  εκ  του  αντικειμένου  της ασκουμένης υπ’ αυτής επιχειρήσεως. Στην επωνυμία της  εταιρείας  πρέπει  να  περιέχονται   ολογράφως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.»

 

Δημοσιότητα:  Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό της και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού και όσες πράξεις προβλέπεται από τον νόμο δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ .

Ελάχιστο κεφάλαιο: Το κεφάλαιο μιας ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς κανένα περιορισμό. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου  (το πολύ το 50% αυτού) καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

Διανομή κερδών:  Εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από το  καταστατικό  οι  εταίροι  έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από  τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο των εισφορών αυτών.

Διαχείριση– Εκπροσώπηση:

Γενική Συνέλευση : Η  διαχείριση  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  η εκπροσώπησή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ανήκει, εάν δεν συμφωνηθεί αλλιώς σε  όλους  τους  εταίρους δρώντας συλλογικώς. Η συνέλευση  των  εταίρων  είναι  το  ανώτατο  όργανο  της  εταιρείας  και  δικαιούται  να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Οι αποφάσεις  της  συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειονοψηφίας άνω του 50%  του  όλου  αριθμού   των  εταίρων, εκπροσωπούντων  άνω του 50%  του  όλου  εταιρικού κεφαλαίου. Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον  ψήφου  στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι  ανάλογος του αριθμού αυτών.

Διαχειριστές: Μέσω  του  καταστατικού  ή  μέσω  αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και  η  εκπροσώπηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δύναται να ανατεθεί σε ένα η περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους για ορισμένο χρόνο ή μη. Εάν η κατά την προηγουμένη παράγραφο η διαχείριση ανετέθη σε περισσότερους  και δεν ορισθεί άλλως οι διαχειριστές δρουν συλλογικά.

Η απόφαση της Συνέλευσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

Ελάττωμα ως προς το διορισμού των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εξουσία των διαχειριστών:  Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.  Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη κα αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις

του.  Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας έχουν ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο των εμπορικών εταιριών και μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στα πιο απλά έως και τα πιο δύσκολα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν έναν επιχειρηματία που θέλει να ιδρύσει μία εταιρία ή είναι εταίρος ή μέτοχος αυτής.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στην ίδρυση εταιρίας δηλαδή στην σύνταξη καταστατικού στην δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ και στην λήψη του ΑΦΜ με ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν την σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και κάθε άλλης απόφασης της εταιρίας που απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της καθώς και την μετατροπή της από τον έναν τύπο στον άλλο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για την επιλογή του τύπου εταιρίας που ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες σας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας, τις ευθύνες που αναλαμβάνετε και το απαραίτητο κεφάλαιο καθώς φυσικά και τις απαραίτητες δαπάνες.  

Η ομόρρυθμη εταιρία είναι μία απλή μορφή εμπορικής εταιρίας με κύριο γνώρισμα την προσωπική και απεριόριστη ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για τα χρέη της εταιρείας ακόμα και με την προσωπική τους περιουσία.

Οι βασικές προυποθέσεις για την ίδρυσή της είναι οι εξής:

Απαιτούμενοι εταίροι: Απαιτούνται δύο τουλάχιστον άτομα για την ίδρυση ομόρρυθμης εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους άλλως επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

Ευθύνη εταίρων:  Για τα χρέη της ομόρρυθμης εταιρίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδο του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει έναντι των τρίτων.

Εταιρική επωνυμία:  Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.».

Δημοσιότητα : Η ομόρρυθμη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι, κατ` ελάχιστον, το όνομα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπος της. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

 

Ελάχιστο κεφάλαιο: Δεν απαιτείται

Διαχείριση:   Δικαίωμα και υποχρέωση διαχείρισης της ομόρρυθμης εταιρίας έχουν όλοι οι εταίροι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.

Κέρδη και ζημίες: Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

Εξουσία εκπροσώπησης:   Κάθε εταίρος έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Συνήθως ορίζεται ένας διαχειριστής ή περισσότεροι που εκπροσωπούν την εταιρία είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά.

ΙΔΡΥΣΗ ΙΚΕ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει ασχοληθεί εκτενώς με το δίκαιο των εμπορικών εταιριών και μπορεί να σας υποστηρίξει νομικά στα πιο απλά έως και τα πιο δύσκολα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν έναν επιχειρηματία.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στην ίδρυση εταιρίας δηλαδή στην σύνταξη καταστατικού στην δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ και στην λήψη του ΑΦΜ με ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν την σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και κάθε άλλης απόφασης της εταιρίας που απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της καθώς και την μετατροπή της από τον έναν τύπο στον άλλο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για την επιλογή του τύπου εταιρίας που ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες σας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας, τις ευθύνες που αναλαμβάνετε και το απαραίτητο κεφάλαιο καθώς φυσικά και τις απαραίτητες δαπάνες.

Σήμερα η πλειονότητα των νέων εταιριών που ιδρύονται έχουν την μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ( ΙΚΕ ) λόγω της ευκολίας στην ίδρυσή της και του χαμηλού της κόστος.

Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ είναι:

1/. Αριθμός εταίρων: Η ΙΚΕ είναι εταιρεία που μπορεί να συσταθεί ακόμη και από ένα (1) ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Όταν αποτελείται από 1 μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόκειται για Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

2/. Σκοπός: Ακόμη και αν ο σκοπός της ΙΚΕ δεν είναι εμπορική επιχείρηση, η εταιρεία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική εκ του νόμου, ανήκουσα στην κατηγορία των κεφαλαιουχικών εταιρειών. O μόνος περιορισμός που θέτει ο νόμος είναι ότι απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει ορισθεί από το νόμο αποκλειστικά άλλος εταιρικός τύπος (π.χ. τραπεζικές ή ασφαλιστικές εργασίες επιτρέπονται μόνο από Α.Ε.).

3/. Επωνυμία: Η επωνυμία της ΙΚΕ μπορεί να σχηματισθεί είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.   Επιτρεπτή είναι και φανταστική επωνυμία. Στην επωνυμία της όμως πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφίας «Ι.Κ.Ε.». Στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες.

4/. Διάρκεια: η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, τότε η ΙΚΕ έχει εκ του νόμου διάρκεια 12 ετών από τη σύστασή της.

5/. Λήψη αποφάσεων – Διαχείριση – Εκπροσώπηση: Οι δικηγόροι μας σας ενημερώνουν ότι την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία την διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ (νόμιμη διαχείριση), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό (καταστατική διαχείριση). Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωποεταίρος ή τρίτος. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης  αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.

6/. Κεφάλαιο/εισφορές: Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό.

7/. Τρόπος σύστασης/δημοσιότητα: Η πράξη σύστασης της ΙΚΕ ( ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ) καταρτίζεται κατά κανόνα με απλό ιδιωτικό έγγραφο.

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

8/. Χρόνος σύστασης  μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του ΕΒΕΑ: από 1 ημέρα έως και 10 ημέρες, αυτό ποικίλει ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων.

9/. Ευθύνη εταίρων: Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται κατά βάση μόνο η εταιρεία με την περιουσία της και όχι οι εταίροι της, με εξαίρεση την ευθύνη του εταίρου που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της εισφοράς του.

10/. Ευθύνη διαχειριστή:

 • ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Ακόμη οι διαχειριστές υπέχουν άμεση ευθύνη έναντι των κατ’ ιδίαν εταίρων και των τρίτων με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά και με βάση διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα.
 • Ειδικά για χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή και για το αδίκημα της μη καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ευθύνεται, με την προσωπική περιουσία του και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΙΚΕ, δηλαδή ο διαχειριστής σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.