ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η δικηγορική εταιρεία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία και επενδυτή, τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία γρήγορα και εχέμυθα.

Διαθέτουμε ένα ευρύ και έμπιστο δίκτυο συνεργατών στη Βουλγαρία, με άριστη γνώσης της τοπικής γραφειοκρατίας το οποίο διασφαλίζει την ταχεία και σωστή επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας στη Βουλγαρία παρέχοντας γνώση για όλα τα τεχνικά, νομικά και φορολογικά ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία μιας εταιρείας στη Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο, με τεράστια πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, έχοντας στο επίκεντρο τη προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και επενδυτές επιλέγουν τη Βουλγαρία για πολλούς λόγους:

  • Φορολογικοί Παράγοντες – Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι στο 20% ενώ ο φόρος εταιριών και φυσικών προσώπων είναι στο 10% με ενιαίο συντελεστή στο 10%. Επιπλέον ο φόρος μερισμάτων είναι στο 5%. Εν κατακλείδι, μία χώρα με συμφέροντες φορολογικούς συντελεστές για κάθε επενδυτή και επιχειρηματία.
  • Μειωμένο κόστος λογιστικής παρακολούθησης.
  • Χώρα γείτονας της Ελλάδος, με χαμηλή χιλιομετρική απόσταση από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.
  • Απλούστερες και γρήγορες διαδικασίες εταιρικής έναρξης (περίπου 5-7 εργάσιμες μέρες από την υποβολή στο Εμπορικό Μητρώο).
  • Χαμηλότερο κόστος αγοράς και φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.
  • Ιδανικός τόπος για εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων εντός και εκτός Ε.Ε., όπως και για διαδικτυακές συναλλαγές.
  • Παρέχει ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα με υποκαταστημάτα των Ελληνικών τραπεζών σε πόλεις της Βουλγαρίας.
  • Δυνατότητα απόκτησης ακινήτων στο όνομα της εταιρίας σας.
  • Όλα τα επαγγέλματα  είναι ανοικτά και προσβάσιμα.

Να σημειωθεί ότι μια εταιρεία στη Βουλγαρία δεν θεωρείται off-shore, αφού η χώρα είναι πλήρες μέλος της Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού και να σας κατατοπίσουμε ενδελεχώς για τα πλεονεκτήματα της νέας σας επιχειρηματικής κίνησης.

 

Λουκιανού 10, Κολωνάκι –  Πανδώρας 16, Γλυφάδα

Τηλ. 210 72 31 284 – 210 72 31 630 – 210 72 36 085 – Φαξ  210 72 54 864

Email: info@elo.gr

www.elo.gr