+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας έχουν δικαίωμα πληροφόρησης  για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση της πορείας της.

Το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές και προσωποπαγές για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ασκείται από το ίδιο.

Οι δικηγόροι εμπορικού και εταιρικού δικαίου του δικηγορικού μας γραφείου Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, έχουν αντιμετωπίσει περιπτώσεις όπου κάποιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο προέρχεται από  την μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, παρότι συμμετέχει τυπικά στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας δεν έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που έχουν τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ασκήσει ούτε έλεγχο ούτε ορθά το δικαίωμα απόφασης και ψηφοφορίας στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται δεκτό ότι κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου, δικαιούται να λαμβάνει γνώση για όλες τα εταιρικές υποθέσεις αλλά και να εξετάζει όλα τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας, στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων διοίκησης που έχει ως μέλος διοικητικού συμβουλίου.

Σε περίπτωση που τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου αρνήθηκαν την άσκηση αυτού του δικαιώματος το δικηγορικό μας γραφείο Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες άσκησε ασφαλιστικά μέτρα με αίτημα την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα καθώς και πληροφόρηση για όλες τις υποθέσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Επίδομα νυκτερινής εργασίας – Νυχτερινά Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται...

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρείας, παραθέτουν τις...

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ Η Τηλεργασία είναι πλέον μέρος της καθημερινής εργατικής πρακτικής...

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόσφατη απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,...